Skriv ut den här sidan

Avgifter

Avgifterna gäller för alla rehabenheter som är landstingsdrivna i Stockholms län.

Hos oss kostar alla dina besök 200 kronor. Har du frikort eller är under 18 år är det kostnadsfritt. Frikort får du när du betalt 1100 kronor i vårdkostnader.

Om du uteblir eller lämnar återbud senare är 24 timmar före besöket debiteras du patientavgiften på 200 kronor. Detta gäller även barn upp till 18 år samt om du har frikort.

Återbud kan lämnas på telefon hos din vårdgivare. Har du bokat din tid via 1177 Vårdguidens e-tjänster kan du avboka din tid där också. 

Gratis vård för dig 85 år och äldre

Du som är 85 år eller äldre betalar ingen patientavgift för öppen hälso- och sjukvård hos oss. Men tänk på att om du uteblir från ett besök utan att avboka senast 24 timmar före besöket får du betala avgiften.